Publikasjoner fra Kirkerådets materiellekspedisjon

Velg blant følgende kategorier:

Gudstjenesteliv, menighetsliv Trosopplæring, konfirmasjon, voksenundervisning
Diakoni, samfunn Kirkeordning, personal, rådsorganer
Økumenikk, internasjonale spørsmål Den norske kirkes nord/sør-informasjon
Størst av alt, Lys våken, Tårnagenthelg, Kode B og Gratulerer med dåpen Profilartikler Den norske kirke
Engelske utgivelser
Vis alle publikasjoner › Vis nyeste publikasjoner ›Trosopplæring, konfirmasjon, voksenundervisning

Dåpsbrosjyre (på samisk) på 1-, 2- og 3-årsdagen
Se Samisk kirkeliv
Artikkelnr: 2013-2015
Kr. 2
Info om produktet!
Gud gir - vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke
Plan for trosopplæring ble vedtatt av Kirkemøtet i 2009. Plan for trosopplæring er en kombinasjon av en rammeplan og et ressursdokument som skal stimulere arbeidet med å utvikle og gjennomføre lokale planer. Planen er et redskap for menigheter, menighetsråd, ansatte, frivillige, barne- og ungdomsorganisasjoner og andre som har ansvar for trosopplæring i menigheten.
Artikkelnr: 4241
Info om produktet!
Kr. 25
Info om produktet!
Gud gir - vi deler. Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja
Plan for trusopplæring blei vedteken av Kyrkjemøtet i 2009. Planen er ein kombinasjon av ein rammeplan og eit ressursdokument som skal stimulere arbeidet med å utvikle og gjennomføre lokale planar. Plan for trusopplæring er ein reiskap for kyrkjelydar, medlemer av sokneråda, tilsette, frivillige, barne- og ungdomsorganisasjonar og andre som har ansvar for trusopplæringa i kyrkjelyden.
Artikkelnr: 4242
Info om produktet!
Kr. 25
Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid
Betenkning til Kirkemøtets behandling av samme tema i november 1999. Kirkerådet 1999. 52 s.
Artikkelnr: 2214
Kr. 25
Konfirmasjon og de udøpte
Et utvalg har vurdert udøptes forhold til konfirmasjonen. Kirkerådet 1997. 24 s.
Artikkelnr: 2106
Kr. 25
Info om produktet!
Livsnær, relevant, tilgjengelig – en antologi om kirken 18-30
Artikkelsamling om kirken og aldersgruppen 18-30.
Artikkelnr: 1055
Info om produktet!
Kr. 100
Info om produktet!
Nordsamisk konfirmantbok
Samisk kirkeråd, 2011. 128 sider. Kr 198,-.
Artikkelnr: 2107
Kr. 198
Info om produktet!
Plan for samisk trosopplæring
Plan for samisk trosopplæring er vedtatt av Samisk kirkeråd i 2010 og er et supplement til Gud gir – Vi deler, som Kirkemøtet vedtok i 2009.
Artikkelnr: 2017
Info om produktet!
Kr. 50
Størst av alt - trosopplæringens innhold (bokmål)
Denne lille planfolderen presenterer noen hovedelementer fra Plan for trosopplæring.
Artikkelnr: 4244
Kr. 0
Størst av alt - trosopplæringens innhold (nynorsk)
Denne lille planfolderen presenterer noen hovedelementer fra Plan for trosopplæring.
Artikkelnr: 4245
Kr. 0
Info om produktet!
VI DELER - Trosopplæring i Den norske kirke (bokmål)
Brosjyre om trosopplæringsrefomen. Det sendes 10 eks. av denne brosjyren til hvert menighetsråd tidlig i november 09. Kirkerådet 2009
Artikkelnr: 4234
Kr. 0
Info om produktet!
VI DELER - Trusopplæring i Den norske kyrkja (nynorsk)
Brosjyre om trusopplæringsrefomen. Det vert send 10 eks. av denne brosjyra til kvart sokneråd tidleg i november 09. Kyrkjerådet 2009
Artikkelnr: 4235
Kr. 0
Info om produktet!
Vår kirkebok (sørsamisk)
Mijjen gærhkoe-gærja / Vår kirkebok er en familiebok for utdeling til sørsamiske 4-åringer.
Artikkelnr: 2021
Info om produktet!
Kr. 298


Alle priser er inkl. mva. Ekspedisjonsgebyr (kr. 50,-) og porto kommer i tillegg.