Publikasjoner fra Kirkerådets materiellekspedisjon

Alle ordre må ha et mobilnummer for SMS varsling.
Vi sender klimanøytralt, ikke dør til dør. Du har 14 dagers frist for henting av pakker på utleveringsstedet (postkontor/post i butikk).

Velg blant følgende kategorier:

Gudstjenesteliv, menighetsliv Trosopplæring, konfirmasjon, voksenundervisning
Diakoni, samfunn Kirkeordning, personal, rådsorganer
Økumenikk, internasjonale spørsmål Den norske kirkes nord/sør-informasjon
Størst av alt, Lys våken, Tårnagenthelg, Kode B og Gratulerer med dåpen Profilartikler Den norske kirke
Engelske utgivelser
Vis alle publikasjoner › Vis nyeste publikasjoner ›Trosopplæring, konfirmasjon, voksenundervisning

Dåpsbrosjyre (på samisk) på 1-, 2- og 3-årsdagen
Se Samisk kirkeliv
Artikkelnr: 2013-2015
Kr. 2
Info om produktet!
Gud gir - vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke
Plan for trosopplæring ble vedtatt av Kirkemøtet i 2009. Plan for trosopplæring er en kombinasjon av en rammeplan og et ressursdokument som skal stimulere arbeidet med å utvikle og gjennomføre lokale planer. Planen er et redskap for menigheter, menighetsråd, ansatte, frivillige, barne- og ungdomsorganisasjoner og andre som har ansvar for trosopplæring i menigheten.
Artikkelnr: 4241
Info om produktet!
Kr. 25
Info om produktet!
Gud gir - vi deler. Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja
Plan for trusopplæring blei vedteken av Kyrkjemøtet i 2009. Planen er ein kombinasjon av ein rammeplan og eit ressursdokument som skal stimulere arbeidet med å utvikle og gjennomføre lokale planar. Plan for trusopplæring er ein reiskap for kyrkjelydar, medlemer av sokneråda, tilsette, frivillige, barne- og ungdomsorganisasjonar og andre som har ansvar for trusopplæringa i kyrkjelyden.
Artikkelnr: 4242
Kr. 25
Info om produktet!
Livsnær, relevant, tilgjengelig – en antologi om kirken 18-30
Artikkelsamling om kirken og aldersgruppen 18-30.
Artikkelnr: 1055
Info om produktet!
Kr. 100
Info om produktet!
Martins vidunderlige verden
Martins vidunderlige verden er en pedagogisk aktivitetspakke om Martin Luther og hans historie.
Artikkelnr: 1014
Info om produktet!
Kr. 100
Info om produktet!
Nordsamisk konfirmantbok
Samisk kirkeråd, 2011. 128 sider. Kr 198,-.
Artikkelnr: 2107
Kr. 198
Info om produktet!
Plan for samisk trosopplæring
Plan for samisk trosopplæring er vedtatt av Samisk kirkeråd i 2010 og er et supplement til Gud gir – Vi deler, som Kirkemøtet vedtok i 2009.
Artikkelnr: 2017
Info om produktet!
Kr. 50
Størst av alt - trosopplæringens innhold (bokmål)
Denne lille planfolderen presenterer noen hovedelementer fra Plan for trosopplæring.
Artikkelnr: 4244
Kr. 0
Størst av alt - trosopplæringens innhold (nynorsk)
Denne lille planfolderen presenterer noen hovedelementer fra Plan for trosopplæring.
Artikkelnr: 4245
Kr. 0
Info om produktet!
VI DELER - Trosopplæring i Den norske kirke (bokmål)
Brosjyre om trosopplæringsrefomen. Det sendes 10 eks. av denne brosjyren til hvert menighetsråd tidlig i november 09. Kirkerådet 2009
Artikkelnr: 4234
Kr. 0
Info om produktet!
VI DELER - Trusopplæring i Den norske kyrkja (nynorsk)
Brosjyre om trusopplæringsrefomen. Det vert send 10 eks. av denne brosjyra til kvart sokneråd tidleg i november 09. Kyrkjerådet 2009
Artikkelnr: 4235
Kr. 0
Info om produktet!
Vår kirkebok (sørsamisk)
Mijjen gærhkoe-gærja / Vår kirkebok er en familiebok for utdeling til sørsamiske 4-åringer.
Artikkelnr: 2021
Info om produktet!
Kr. 298


Alle priser er inkl. mva. Ekspedisjonsgebyr (kr. 50,-) og porto kommer i tillegg.